Reflektioner kring lärloop 3

Reflektioner kring lärloop 3

Ja då var det dags att försöka sammanfatta och dra lite slutsatser utifrån den uppgift jag och eleverna gjort inom ramen för lärloop 3.

Eleverna har alltså fått göra en muntlig redovisning i form av en ljudfil och jag börjar med att säga några ord om det tekniska. Att allt inte skulle flyta helt smärtfritt var inte oväntat men nu stötte jag på ganska många olika problem. Dels så strulade enskilda elevers datorer, dels så gick en server i Japan (!) ner den dag då eleverna senast skulle lämna in uppgiften och dels så var det elever som trots min genomgång inte klarade av att göra själva inspelningen. Allt detta gjorde att det uppstod störande moment i uppgiften som vissa elever hade svårt att hantera. En grupp elever blev väldigt stressade över att de skulle missa deadline trots att jag förklarat att det var okej under omständigheterna att dra över någon dag och en annan grupp elever skickade ett mejl där det stod ”nu skiter jag i det här” eller liknande. Lärdomarna från detta är att vara ännu mer noga med att se till att eleverna under lektionstid testat och känner sig säkra på det verktyg som ska användas. Att vara beredd att ge eleverna snabb support är också viktigt eftersom många elever satt hemma och gjorde inspelningarna under de sista dagarna. Det kom många frågor under kvällarna och när problemen började uppstå skrev jag ihop och skickade ut en felsökningsinstruktion och presenterade ett alternativt verktyg (Vocaroo)till alla elever. De instruktionerna kommer jag att lämna ut redan från början om jag gör en liknande uppgift igen.

Hur har eleverna då lyckats redovisa sina kunskaper?

Precis som med allt annat i skolan är det tydligt att olika individer har nytta av olika former för både inlärning och redovisning. Vid just denna uppgift är det en ganska stor del som egentligen inte utnyttjat de möjligheter som den muntliga redovisningen gav. Eleverna har helt enkelt skrivit en text och läst in den rakt upp och ner. I vissa fall har jag dessutom fått in texten i skriftlig form tillsammans med den övriga delen av uppgiften som skulle göras skriftligt. Här har mulitmodaliteten inte tillfört något nytt perspektiv på kunskaperna annat än att jag för vissa individer ser aningen längre texter än jag sett tidigare. Kanske är det så att det pressat eleven att diskutera lite mer utförligt för att det inte ska bli en jättekort muntlig redovisning men underlaget är för litet för att jag ska kunna dra den slutsatsen med säkerhet. Det kan ju helt enkelt vara så att eleven i slutet av kursen helt enkelt har bättre förutsättningar att föra längre diskussioner.

De elever som har lyckats bra med uppgiften har skickat in ljudfiler som är 8-10 minuter långa och även om de varit något ostrukturerade i sitt upplägg så har det kommit fram perspektiv, nyanseringar och större djup än jag brukar se när de skriver. Det är som om att de låter tankarna löpa lite friare och låter associationerna styra var de hamnar. Istället för att läsa in en skriven text har utgått från stödord eller liknande och använt den fria form som ljudinspelningen tillät. Jag skriver lite mer nedan om bedömning specifikt men att uppmana eleverna att göra en muntlig diskussion i en väldigt fri form och kommentera den för att de sedan ska arbeta om det till en mer formell skriftlig version är nog något som jag kommer att testa i framtiden.

Tankar kring bedömning

Att jag valde just denna uppgift att jobba med i lärloop tre var kopplat till hur min kursplanering såg ut. Andra moment hade förmodligen fungerat något bättre att jobba multimodalt med eftersom formalia kring rapportskrivning var en viktig del av moment. Genom att justera upplägget lite kunde jag lösa det på ett annat sätt men jag tror inte att jag kommer att använda detta upplägg igen eftersom det försvårade bedömningen av vissa kunskapskrav. Däremot så kan jag se hur det som en övning och förberedelse för en formell rapport kan hjälpa eleverna att förstå skillnaden mellan resultatredovisning och diskussion.

Att lyssna på ljudinspelningar gör att bedömningsprocessen blir lite annorlunda. I en skriven text upplever jag att det är lättare att gå tillbaka och jämföra för att se att eleven exempelvis håller en röd tråd i sin argumentation och jag kan heller inte lika enkelt skumma delar som innehåller saker som inte är riktigt relevant. Det ska bli intressant att fundera mer kring bedömning i den kommande lärloopen.

Slutsatser

Att arbeta med multimodla redovisningsformer kräver att jag som lärare tänker några steg längre än att bara ersätta en redovisningsform med en annan för att det ska tillföra något. Jag tycker att det är viktigt att man tänker igenom vad det är multimodaliteten ska tillföra eftersom det i annat fall riskerar att ta fokus från andra delar i uppgiften och bedömningen. Problemet för mig under lärloop 3 var att jag redan arbetat med ganska många olika redovisningsformer under kursen och därför var tvungen att hitta ett nytt grepp på en uppgift där det egentligen inte passade. Eftersom klasserna jag jobbade med befann sig i slutet av kursen var jag dessutom ganska styrd i utformningen av uppgiften för att täcka in det centrala innehåll och de kunskapskrav som vi hade kvar att jobba med. Det multimodala fick tryckas in i planeringen istället för att vara en utgångspunkt och det tror jag påverkade resultatet.

Tekniken är en viktig del och jag hade överskattat elevernas kunskaper lite men jag vill ändå hävda att det var en väldigt låg tekniktröskel. Jag tror snarare att det handlade om att vissa elever använde sig av teknikstrulet som en ursäkt för att inte göra uppgiften. Att det var de elever som ofta har svårt att få in uppgifter i tid som hade mest problem med teknikstrulet tycker jag är ett tecken på det. Helt klart är i alla fall att det är värt att lägga ner lite mer tid på att säkerställa att alla faktiskt klarar av verktygen som ska användas oavsett om de säger att de har förstått eller inte. Om inte annat för att ta bort en potentiell ursäkt för att inte göra uppgiften från eleverna.

När jag tittar på resultatet som helhet på elevernas arbete så är det egentligen ingen större skillnad från vad de presterat tidigare nivåmässigt. De som brukar ha svårt att få in uppgifter i tid eller som brukar ha svårt att nå E har haft det även nu. Elever som i vanliga fall når de högre nivåerna på kunskapskraven har gjort det nu också. Min slutsats blir därför att det inslag av multimodalitet som jag la in i denna uppgift egentligen inte hade någon större effekt. Vissa elever gynnades lite, andra inte alls. Att använda ljudinspelning som en variant på muntlig redovisning kommer jag ändå att använda mig mer av eftersom det är lättare att dokumentera och gå tillbaka till än vad det är med en vanlig muntlig redovisning där jag antecknat vad eleverna sagt. Kanske är det också där lite av problemet med min uppgift ligger. Kanske var uppgiften helt enkelt för lik en vanlig muntlig redovisning och multimodaliteten utnyttjades därmed inte ordentligt för att ge eleverna möjlighet att visa andra kunskapsrepresentationer?

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s