Reflektioner på Lärloop 4 eller Mitt försök att kvala in till VM i långa blogginlägg

Reflektioner på Lärloop 4 eller Mitt försök att kvala in till VM i långa blogginlägg

Till denna termin har jag fått en förändrad tjänst. Jag halva tiden jobbar som IT-pedagog på Balderskolan och den andra halvan har jag undervisning på Vux. På Vux har jag kursen Information och kommunikation 1 som påminner om den gamla kursen Datorkunskap som jag undervisade i innan GY11. Det är alltså första gången jag har kursen vilket gör att jag har svårt göra någon jämförelse av resultat före och efter denna lärloop.

Jag har hur som helst jobbat ganska mycket med formativ bedömning innan och kände mig rätt bra förberedd inför lärloop 4. Men det finns alltid saker som kan utvecklas och för min egen del har jag fokuserat på att utveckla innehållet i mina kommentarer. Den kurs som som jag arbetat med, Information och kommunikation 1, innehåller mycket praktiskt arbete för eleverna och det kan potentiellt bli väldigt många små uppgifter som ska bedömas. Efter tips från den lärarehade kursen förra året (tack Linda Grenholm!!!) så försökte jag redan från början begränsa antalet småuppgifter som eleverna skulle få bedömda. Att ta in många uppgifter ger mig möjlighet att kontrollera att eleverna håller sig på banan rent tidsmässigt men det finns inte så mycket att kommentera om själva innehållet. Risken blir att kommentarerna blir av typen “bra jobbat, fortsätt så!” vilket inte är särskilt formativt för eleven. Min tanke var att istället välja ut några uppgifter som jag kommenterade mer utförligt och att försöka lägga tyngden på att ge eleverna råd kring metoder och studieteknik för att rätta till delar där jag kunde se brister. Utöver det testade jag också att eleverna vid några tillfällen fick lämna in och kommentera varandras arbete i diskussionforum. Eftersom vår lärplattform har inbyggda funktioner för både kommentarer på uppgifter och forum så valde jag att hålla mig till inom det systemet.

Jag har Information och kommunikation 1 i två grupper med lite varierat upplägg. Den ena gruppen har lektion tre gånger i veckan medan den andra gruppen går något som kallas närdistans och bara har en kortare lektion varje vecka. För närdistanseleverna som sköter större delen av studierna på egen hand blir den skriftliga kommunikationen och löpande bedömningen extra viktig och det är från den gruppen jag kommer att ta mina exempel. Gruppen i sig är väldigt heterogen med många olika nationaliteter, varierande ålder och olika anledningar till att eleverna valt denna kurs och just formen närdistans. Vissa har exempelvis valt närdistans för att enklare kunna kombinera sina studier med arbetstider medan andra har valt den för att de har sociala svårigheter kopplat till att vara i skolan och delta i en grupp. Det senare alternativet skulle visa sig innebära problem för delar av mitt undervisningsupplägg.

De delar av kursen som vi jobbat med under tiden för lärloop 4 är ordbehandling med Word, upphovsrätt och teori om kommunikation När eleverna lämnade in uppgifter kopplat till Word gjorde jag en första bedömning om uppgiften var godkänd eller inte i övrigt fick eleven inget “betyg” på uppgiften utan bara kommentarer. Här är ett några exempel på hur kommentarerna kunde se ut. I det sista exemplet har eleven utan att jag sa att det behövdes på egen hand omarbetat en redan från början bra uppgift utifrån mina kommentarer. Den ursprungliga kommentaren är det undre stycket.

blogg 41

blogg 42

blogg 43

Eftersom jag inte har några tidigare erfarenheter från kursen kunde jag inte se om min tanke på att försöka fokusera på att eleven skulle utveckla sin studieteknik och metoderna för att ta sig an uppgifterna gav en annan effekt än om jag mer fokuserat på rätt och fel. En reflektion var i alla fall att eleverna inte efterfrågade den mer summativa formen av bedömning och jag kunde också se att vissa elever faktiskt förändrade sitt sätt att arbeta. En annan reflektion är att risken att det blir “bra jobbat”-kommentarer ökar när det faktiskt är fallet. Elever som sköter sina uppgifter levererar förväntat resultat tidigt i kursen behöver jag bli bättre på att ge formativ bedömning.

Det andra inslaget i mitt upplägg som är direkt kopplat till lärloopen var att få gruppen att diskutera och hjälpa varandra genom kamratbedömning. För detta ändåmål satte jag upp forum där eleverna kunde lämna in och diskutera varandras version av en specifik uppgift. Jag tycker själv att det är en alldeles utmärkt metod i just denna grupp som dels läser en kurs om kommunikation och dels bara träffas en gång i veckan. Tyvärr uteblev de effekter jag hoppades på nästan helt.
Vid det första tillfället fick eleverna ett antal frågor att ta ställning till kopplat till olika former av kommunikation. Frågorna skulle eleverna först besvara själva genom att skriva i ett forum och sedan skriva kommentarer till varandras svar. Eleverna fick börja diskutera lite på lektionstid för att alla skulle få igång tankarna och jag hade en ganska bra känsla när lektionen avslutades. Jag höll koll på forumet de följande dagarna och insåg ganska snabbt att min positiva känsla från lektionen var helt fel. Ingen skrev i forumet. Jag mejlade ut en påminnelse men när deadline för uppgiften var passerad hade en enda elev skrivit ett inlägg och den enda kommentaren som fanns till det inlägget hade jag skrivit i hopp om att kunna starta upp diskussionen. Följande lektion pratade vi igenom detta och det var tydligt att många var så obekväma med att skriva i ett forum att de helt enkelt inte vågat. Vi fick istället ta diskussionen på plats och bestämde att vi skulle göra ett nytt försök senare
.
Andra försöket gjorde jag som en ersättningsuppgift för elever som missat ett obligatioriskt seminarium för kamratbedömning. Denna gång var det fler som lämnade in men långt ifrån alla som borde och diskussionen uteblev nästan helt. De elever som gick in och faktiskt diskuterade var de elever som varit med på seminariet och ville få fler kommentarer kring sina egna uppgifter. Än en gång fick jag ta en diskussion med gruppen kring vikten av att göra uppgifter och vad min tanke med kamratbedömningen var.

Det tredje försöket med forum var kopplat till en mitterminsutvärdering där en av frågorna handlade om studieteknik. Eleverna fick beskriva hur de själva lagt upp sina närdistansstudier, fundera på lyckade strategier som de kunde tipsa andra om och på hur de själva skulle kunna förändra sina strategier för att lyckas bättre. Denna gång blev det faktiskt lite liv i forumet även om det fortfarande var några som inte skrev alls eller så kortfattat att det inte tillförde något. I diskussionerna kunde jag se att några av de elever som varit aktiva i tidigare forum visade ganska tydlig irritation mot de elever som inte varit aktiva. Det var inte mitt syfte med forumet att eleverna skulle kritisera varandra men det är intressant att kamratbedömningen var så pass relevant för vissa elever att de vågade vara öppet kritiska mot sina klasskamrater när den uteblivit. Samtidigt kan jag mellan raderna ana att det finns en viss uppfattning om orättvisa bakom irritationen också. “Om jag visar upp vad jag gjort trots att jag egentligen inte vill är det orättvis att inte ni andra också gör det”.
Här nedan finns exempel från de två senare försöken. I utvärderingsforumet är det svaren på punkt tre och fyra som är intressanta i detta sammanhang.

blogg 44

blogg 45

blogg 46

Vad drar jag då för slutsatser av allt detta?

Precis som innan tror jag att formativ bedömning är en framgångsfaktor i skolan och jag känner att det finns mycket som jag behöver bli bättre på. De verktyg som jag använt här kommer jag att fortsätta med. Även om jag inte fått diskussionsforumen att fungera så har jag inte tänkt ge upp. Jag tror verkligen att det kan höja nivån på kursen om eleverna diskuterar både sina egna och andras uppgifter. Vissa elever verkar ha ett inbyggt motstånd mot själva formen och det beror nog på flera olika saker. Vissa av mina elever är osäkra på om deras kunskaper i svenska är tillräckliga, andra tycker att det är pinsamt att visa upp sina uppgifter för andra, ytterligare andra är osäkra på själva tekniken och en sista grupp är helt enkelt inte tillräckligt intresserade av kursen i sig.

Jag kan inte säga att jag identifierat några nya förmågor hos eleverna bortsett från det jag skrivit om ovan gällade vilka elever som behärskar diskussionsforum och i vilken utsträckning de kan ge konstruktiv kritik till varandra. Ser jag på vilka elever som varit aktiva och inte i forumen så stämmer det väldigt bra överens med vilka elever det är som är aktiva på lektionerna i diskussioner. Min förhoppning var att en annan form för diskussion skulle få andra elever att kliva fram men än så länge har jag inte fått den effekten.

Ser jag till hur jag utnyttjat min tid så är det egentligen ingen skillnad mot tidigare. Formativ bedömning tar mycket tid om det ska bli bra men eftersom jag jobbat så redan innan är det inget som är nytt. Jag tror att kamratbedömning om jag fick det att fungera skulle ge mig möjlighet att i större utsträckning fokusera det formativa bedömningarna mot kursplanen som helhet och hjälpa den enskilda eleven att fokusera på progressionen i kursen. Om eleverna kan hjälpa varandra med att utveckla och förbättra enskilda uppgifter under själva processen minskar behovet av att jag går in och petar i detaljer. Det sparar tid för mig samtidigt som den elev som blir bedömd får hjälp och den elev som bedömer samtidigt tränas i att tänka runt uppgiften i sig och tvingas reflektera kring själva kunskapen och inlärande i sig. Tiden är alltid en faktor som vi måste ta hänsyn till men syftet med kamratbedömning kan inte vara att vi ska spara tid. Kamratbedömning kan inte ersätta lärarens bedömning (varken formativ eller summativ) och det vore enligt mig helt fel att lägga över en så central del av professionen på elever som varken har utbildning för att göra bedömningar eller har det som specifikt uppdrag i kurserna. Däremot har alla parter mycket att tjäna på att använda kamratbedömning som ett verktyg för inlärning och jag tror faktiskt att när det fungerar så blir skolan roligare att gå i.

Annonser

5 reaktioner på ”Reflektioner på Lärloop 4 eller Mitt försök att kvala in till VM i långa blogginlägg

 1. Ett smart sätt att prioritera då Du väljer ut vissa uppgifter i mängden där utförlig formativ bedömning ges. Ni verkar ha en bra lärplattform, vilken är den? Angående formativ bedömning till duktiga elever är det något vi verkligen känner igen. De får klara sig själva då man måste lägga så mycket tid på övriga elever. Vilket forum använde Du Dig av till kamratbedömning? Att eleverna var obekväma kanske berodde på att många kunde läsa deras kommentarer? Denna osäkerhet är något som kanske försvinner då eleverna blivit varma i kläderna. Kamratbedömningen syftar inte enbart till att utveckla den bedömde. Även bedömarens förmågor utvecklas. Kan även vara förmågor som inte ligger i kursen och som eleven har glädje av i andra kurser och till och med utanför skolans värld, ut i livet!

  Gilla

  1. Vår lärplattform heter Samarbeta och är Moodlebaserad. Det finns så klart både fördelar och nackdelar med alla lärplattformar men jag är själv rätt nöjd med den vi har. Forumfunktionen finns i lärplattformen vilket jag tycker är en bra för då behöver jag inte starta upp och administrera en fristående tjänst. För eleverna blir forumet också integrerat med det övriga på Samarbeta. En bra funktion i forumet är att det går att ställa in så att eleven själv måste göra ett inlägg innan han eller hon får möjlighet att se vad övriga har svarat. På så sätt måste eleven tänka själv och själv bidra innan diskussionen börjar. I den bästa av världar skriver eleven först själv, läser och kommenterar andras efter det och slutligen går tillbaka och utvecklar sitt eget inlägg. Men där är jag inte ännu.

   Jag tror att du har rätt i att vissa elever är obekväma med att ge kamratbedömning och speciellt när den är öppen för alla men precis som du säger är det något som förmodligen blir ett mindre problem när eleverna blir mer vana. Ju fler som jobbar med kamratbedömning desto mindre borde tröskeln bli vid varje enskilt tillfälle.

   Gilla

 2. Åå det är jättesvårt att få kamratbedömning att fungera bra tycker jag! Heja dig som kämpar på! Jag har en idé att börja använda ”okända” texter, t.ex. från nationella prov eller anonymiserade elevtexter från tidigare år, och göra en ”utställning” av dessa där eleverna helt enkelt får gå runt och bedöma dem utifrån en matris kopplad till kunskapskraven. Sen tänker jag ta en text som inte är godkänd och be dem göra om denna till minst E-nivå. Efter detta tänker jag låta eleverna bedöma sina kamraters arbeten. Jag upplever många gånger att eleverna inte klarar av att konstruktivt bidra med förbättringsförslag till sina klasskamrater och med detta förarbete hoppas jag att det blir lite bättre i alla fall. De behöver få bättre koll på både begrepp och på kunskapskraven.
  Spännande att arbeta med kamratrespons i forum-form. Det ska jag fundera på om det kan passa in i mitt arbete.
  Jag har en kollega som arbetar mycket med kamratbedömning och hon har fått det att fungera väldigt bra. Nu är hon floristlärare och elevernas arbeten är olika typer av blomsterarrangemang som ska bedömas utifrån komposition, färg, etc. Men jag hoppas att hennes erfarenheter går att överföra till tråkiga svenskarbeten ..¨
  // Lotta

  Gilla

  1. Tack för kommentarerna. Jag har också funderat på att använda gamla elevtexter som exempel att öva kamratbedömning på. Det skulle kunna göra att eleverna känner att det är mindre utpekande att kommentera texten än om det är någon klasskamrats text. Om eleverna får in vanan att göra kamratbedömning så går det kanske bättre att sedan övergå till att jobba med varandras arbete. Jag tror också att ju fler som jobbar med kamratbedömning i skolan desto mindre laddat blir det för eleverna.

   Jag gillar din idé att låta eleverna arbeta om en uppgift som inte är på E-nivå. Det skulle man kunna använda sig av regelbundet med elever som har problem att förstå vad som är ”grundnivån” i kursen och även de elever som hela tiden vill kolla av om ”det räcker”.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s