Lärloop 4.1 – hur eleverna upplevde loggboken

Lärloop 4.1 – hur eleverna upplevde loggboken

I denna lärloop skulle vi ta reda på hur den senaste lärloopens arbetssätt påverkat våra elevers lärande och motivation. Medan jag pratade enskilda betygssamtal med mina elever i webbutveckling i åk2 passade jag på att intervjua/fråga vad de tyckte var positivt och negativt med deras egna loggboksskrivande. Jag har 26 elever och redan efter jag frågat 5-6st märkte jag att de svarade ungefär samma sak. Jag frågade 18 stycken elever och de första frågade jag mer ingående med följdfrågor.

Hur påverkades elevens motivation / delaktighet och inflytande?

Det var svårt att fråga eleverna om hur deras motivation samt även om deras delaktighet och inflytande påverkades av att skriva loggbok, utan att ge exempel så de skulle förstå och på så sätt tyvärr vägleda dem till ett svar. Jag frågade de första eleverna detta, men insåg att jag inte lyckades få dem att förstå riktigt vad jag menade. Genom att enbart fråga om de positiva och negativa erfarenheterna så kom det ändå fram att de kände sig motiverade då de själva var tvungna att tänka efter vad de lärt sig varje lektion. Eleverna upplevde att det var lätt att hålla koll på vad man gjort, de kunde använda loggboken som en slags uppslagsbok och att de lätt kom igång att jobba i början på lektionerna då de i loggböckerna hade skrivit var de avslutade eller var de skulle påbörja nästa lektion.

Kring delaktighet och inflytande blev  det mer att jag förklarade för eleverna att jag anpassar min undervisning efter vad de skriver i loggboken. Ser jag att flera inte förstått en sak går jag igenom den igen, märker jag att de flesta är klara med ett moment eller behöver mer tid anpassar jag undervisningen efter det. Jag tycker att eleverna visade tecken på att de kände delaktighet/inflytande genom att bli sedda i loggboken och att jag svarar på deras frågor samt att jag ger dem feedback. En elev sa att ”man vet bättre vad man gör då man får skriva vad man lärt sig” och jag tycker i överlag att eleverna har bra koll på vad som ska göras under lektionerna då de måste skriva om detta i sina loggböcker.

Hur påverkades elevens lärande?

Eleverna sa att de får en inblick i vad de lärt sig och att man kommer ihåg bättre då man måste tänka på vad man lärt sig under lektionerna. Eleverna sa även att de blir påminda om vad de gjort. De måste alltså reflektera över vad de gjort samt även repetera, genom att läsa sin loggbok och därmed återigen reflektera.

En givande kommentar som jag tycker motiverar mig till att fortsätta låta eleverna skriva loggböcker var att ”loggboken sätter press på en själv att man måste göra nått, så man gör nått!”

Positiva/Negativa erfarenheter?

Alla eleverna tycker att loggboken var positiv och de flesta hade svårt att komma på någonting negativt. Hade jag gjort en anonym enkät kanske jag hade fått någon fler negativ aspekt.

Mycket av det jag skrivit ovan är positivt, nedan har jag lagt in några kommentarer från elever. Det jag märkte flera elever tyckte var negativt var att det var svårt att skriva då de var ovana vid arbetssättet, men att det blivit enklare nu när de skrivit en termin.

Positiva kommentarer från elever

– Lätt att hålla koll på vad man gjort
– Man blir påmind om vad man gjort och kommer ihåg lite bättre
– Man blir påmind om vad man ska göra nästa lektion
– Man får en inblick i vad man lärt sig
– Bra sätt att visa läraren vad man gjort under lektionerna
– Bra att kunna ställa frågor som inte är akuta
– Nytt sätt att reflektera på det egna arbetet

Negativa kommentarer från elever

– Om man inte lärt sig nått så är det svårt att skriva
– Svårt veta vad man lärt sig
– Tråkigt skriva varje gång
– Ovant att skriva

 

Annonser

En reaktion på ”Lärloop 4.1 – hur eleverna upplevde loggboken

  1. Hej!

    Bra att använda loggboken som en uppslagsbok och att läraren anpassar undervisningen efter loggboken. Viktigt att eleverna blir sedda genom loggboken. Vi blir inspirerade av detta!

    Helene och Henrik

    Gillad av 1 person

Lämna ett svar till ronnowska Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s